Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

jednostka zakończyła działalność w 2010 roku

O nas

Misja:
Organizacja czasu dla dzieci mających trudną sytuację w domu rodzinnym. Pomoc w odrabianiu lekcji, rozwój naukowy i duchowy dzieci, nauka dobrego wychowania i organizowania czasu wolnego. Organizowanie pomocy rzeczowej dla potrzebujących.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna
Polska
Skarżysko-Kamienna
skarżyski
świętokrzyskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

67068497900034

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna