Fundacja Ochrony Zabytków

forma prawna:

fundacja

O nas

Misją Fundacji jest uwrażliwienia osób prywatnych, firm i instytucji na problemy ratowania i ochrony zabytków, promowania polskiej kultury w świecie, poszukiwania optymalnych programów w zakresie ochrony zabytków i pomników przyrody, a także aktywizowania społeczeństwa do działań na rzecz opieki nad zabytkami i ochroną środowiska.

Ważną i obowiązkową rzeczą jest ratowanie dla następnych pokoleń istniejących jeszcze w krajobrazie polskich dworków, pałaców i innych budynków będących częścią naszej kultury.

Fundacja powstała po to, aby ich przeszłość nie zamknęła się ostatecznie w kręgu bolesnych wspomnień, względnie w literackich czy naukowych opisach. Wpisane w krajobraz polskich miast dwory wznoszone jako gniazda rodzinne, wkomponowane w krajobraz parków i ogrodów są ostoją tradycji i patriotyzmu.

To część naszej przepustki do zjednoczonej Europy. Każdy ocalony fragment muru wzbogaca nasze dziedzictwo narodowe. Fundacja pokazuje ludziom jak ważną rzeczą jest ochrona

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Ochrony Zabytków
Gen. Marii Wittekówny 6 lok. 3
81-173 Gdynia
Polska
Gdynia
gdynia
pomorskie
jak wyżej
58 305 30 20
58 305 30 20
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1999

Rejestry

0000018352
191991525
583-26-68-596

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców