Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Starachowicki"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Zgodnie z paragrafem 8 statutu celami stowarzyszenia są:
1. Działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
2. Pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych.
3. Pomoc ofiarom przestępstw z użyciem przemocy.
4. Edukacja obywateli w zakresie bezpieczeństwa.
5. Działania w zakresie wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.
7. Wspomaganie rozwoju wspólnot społeczności lokalnych.
8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów ze społeczeństwami.

Prowadzone działania
W roku 2008 Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki realizowało następujące zadania:
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2008R. PROJEKT „BEZPIECZNI NA DROGACH”
Główne cele projektu to:
- Promowanie zasad bezpiecznego zachowania się na drogach przez dzieci, młodzież i dorosłych.
- Szkolenia dla dzieci i

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Ratownictwo i ochrona ludności
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Starachowicki"
Aleja Armii Krajowej 27
27-200 Starachowice
Polska
Starachowice
starachowicki
świętokrzyskie
jak wyżej
41 276 03 49
wt. w godz. 16.00 - 18.00, pt. w godz. 13.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1999

Rejestry

0000135678
291168550
664-19-04-106
2005 roku

Ludzie organizacji

Elżbieta Pryciak - prezes
Andrzej Lipiec - wiceprezes
Marek Uliński - skarbnik
Alicja Sobczyk - sekretarz
Jarosław Warszawa - członek zarządu
48

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

Środki uzyskane za 2004 rok - 1.900,00 zł.
Środki uzyskane za 2008 rok - 1.266,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe