Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej "Watra" - nr KRS: 0000091865

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu.

Prowadzone działania:
Informacje można znaleźć na stronie internetowej www.um.andrychow.pl (zakładka ngo).

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Adres siedziby, kontakt

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej "Watra"
Metalowców 10
34-120 Andrychów
Polska
Andrychów
wadowicki
małopolskie
jak wyżej
33 877 28 62
pon. - pt. w godz. 9.00 - 12.00 i 15.00 - 20.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1995

Rejestry

0000091865
357132328
551-22-26-307
2004 roku

Ludzie organizacji

Bogusław Niewiadomski - prezes
Stanisław Murgas - wiceprezes
Anna Lubaś - skarbnik
Grażyna Wenda - członek zarządu
Maria Ćwiertka - sekretarz
86

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Polska Rada Ruchu Abstynenckiego - Warszawa

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

Środki uzyskane za 2005 rok - 579,80 zł.
- Ogólnie na działania statutowe