Fundacja "Przedsiębiorczość"

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja "Przedsiębiorczość" jest organizacją pozarządową, ustanowioną aktem notarialnym z dnia 1992.05.19 przez Zarząd Gminy Miejskiej w Żarach.

Celem Fundacji jest inspirowanie, wspieranie, tworzenie w miejscowym środowisku przedsięwzięć gospodarczych (małych firm prywatnych), wyzwalanie, wdrażanie inicjatyw gospodarczych i pobudzanie przedsiębiorczości oraz aktywne zwalczanie bezrobocia.

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, miedzy innymi poprzez:
- przekazywanie wiedzy,
- wsparcie finansowe,
- wsparcie techniczne.

Fundacja "Przedsiębiorczość" posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001

Polityka Jakości
Naszym nadrzędnym celem jest oferowanie usług o wysokiej jakości w zakresie:
- doradztwa,
- informacji,
- szkoleń,
- usług finansowych.
Naszym najważniejszym kryterium jakości jest zadowolenie klientów. Wymagania i uzgodnienia z klientem muszą być spełnione poprzez

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Inne - promowanie przedsiębiorczości, szkolenia, doradztwo, udzielanie wsparcia finansowego (pożyczki dla MŚP)
Agencja Zatrudnienia
Lokalny Fundusz Poręczeniowy/Gwarancyjny, Lokalny Fundusz Pożyczkowy
Instytucja szkoleniowa
Gminne Centrum Informacji

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Przedsiębiorczość"
Mieszka I-go 13
68-200 Żary
Polska
Żary
żarski
lubuskie
jak wyżej
68 479 16 04
68 479 16 04
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1992

Rejestry

0000035662
970065215
928-10-02-224

Ludzie organizacji

Anita Staszkowian - Prezez zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego