Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"

Jolanta Kwasniewska`s Foundation "Communication without barriers"

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci chorych i pokrzywdzonych przez los.

Prowadzone działania:
- Pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi i niepełnosprawnym; dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, doposażanie oddziałów onkologii, zakup sprzętu medycznego.
- Stypendia dla dzieci wybitnie uzdolnionych - "Fundusz Pomocy Młodych Talentów".
- Działalność edukacyjna - "Otwórzmy Dzieciom Świat".

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier"
Aleja Przyjaciół 8 lok. 1a
00-565 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 849 96 62
22 849 96 62
www.fpbb.pl
pon. - pt. w godz. 9.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1997

Rejestry

0000167578
012373720
525-15-75-120
2004 roku

Ludzie organizacji

Jolanta Kwaśniewska - Prezes Zarządu
Krzysztof Berzyński - Członek Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Darowizny z tytułu 1 % podatku otrzymanego w roku 2009 w łącznej kwocie 187.359.01 zł zostały w roku 2010 przeznaczone na: - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 229 osób niepełnosprawnych - przekazano kwotę 68.700,00 zł, - realizację programu "Motylkowe Szpitale dla Dzieci" - przekazano kwotę 15.100,00 zł, - stypendia dla dzieci i młodzieży w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom - przekazano kwotę 20.000,00 zł, - na realizację działań statutowych Fundacji, w tym na darowizny finansowe, działania na rzecz praw kobiet, m.in. współorganizację konkursu "Wyróżnienie Białej Wstążki" oraz działania dotyczące edukacji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych - przekazano kwotę 32.619,34 zł, - pozostałą zaś kwotą, tj. 50.939,67 zł wsparto realizację programu statutowego w 2011 roku. Darowizny z tytułu 1 % podatku za rok 2008 w łącznej kwocie 156.495,80 zł zostały w roku 2009 w całości przeznaczone na: - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 340 osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę 102.055,00 zł, - realizację programu „Otwórzmy Dzieciom Świat”, w łącznej kwocie 46.275,69 zł, - pozostałą zaś kwotą, tj. 8.165,11 zł wsparto realizację programu "Motylkowe Szpitale dla Dzieci".
2009 - kwota 187.359,01 zł.
2008 - kwota 156.495,80 zł .
- Ogólnie na działania statutowe