Fundacja Serce - Na Pomoc Chorym i Potrzebujacym Dzieciom

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Wspieranie i rozwój wszelkich form lecznictwa dziecięcego i opieki zdrowotnej nad dzieckiem oraz pomocy dla dzieci chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na druku i sprzedaży kalendarzyków, kalendarzy biurowych oraz książek. Przeznaczanie uzyskanych pieniędzy na pomoc dla dzieci chorych i potrzebujących pomocy (m.in. za pośrednictwem szkół).

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Serce - Na Pomoc Chorym i Potrzebujacym Dzieciom
Urzędnicza 4
55-020 Żórawina
Polska
Żórawina
wrocławski
dolnośląskie
jak wyżej
71 316 56 57
71 316 56 57
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000068586
930232839

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego