Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Celem stowarzyszenia jest praca na rzecz osób chorych: ich integracji ze środowiskiem, podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej. Organizowane są grupy wsparcia, comiesięczne spotkania, imprezy okolicznościowe, turnusy rehabilitacyjne i rekreacyjno- wypoczynkowe.

Prowadzone działania
Prowadzimy Centrum Integracyjno- Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Remont pomieszczeń Centrum, usunięcie barierek ukończono w październiku 2003r. Ze świetlicy korzystają także inne stowarzyszenia osób niepełnosprawnych- w sumie około 2000 osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wolontariuszy z miasta Kielce. Prowadzimy także rehabilitacje grupową ( mamy własną salę rehabilitacyjną i sprzęt ), a także świetlicę integracyjną dla osób niepełnosprawnych. Z naszego biura korzysta również Świętokrzyski Konwent Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów w Kielcach.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)
Zagórska 14
25-355 Kielce
Polska
Kielce
Kielce
świętokrzyskie
jak wyżej
41 368 24 80, 41 368 42 80
41 344 62 73
pon. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1994

Rejestry

0000025051
290428948
959-11-71-300

Ludzie organizacji

Stefan Duś - przewodniczący
Ryszard Kmiecicki - wice przewodniczący
Grażyna Ciszek - skarbnik
Małgorzata Marszałek - członek zarządu
200

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Świętokrzyski Konwent Osób Niepełnosprawnych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej