Stowarzyszenie "Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski" - nr KRS: 0000006873

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenia "Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski " realizuje swoje cele organizacji pożytku publicznego po przez:
- Pomoc dzieciom i młodzieży od urodzenia do 18 -tego roku życia dotkniętych przez los
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
- badania i operacje specjalistyczne
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych
- kupujemy specjalistyczny sprzęt medyczny do Ostrowskich szpitali na oddziały dziecięce.

Odbiorcami sprzętu medycznego są: Szpital - Oddział Przewlekle Chorych z Rehabilitacją dla Dzieci, ul. 3 Maja 35 Ostrów.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20 m. 22, oddziały: laryngologiczny i pediatryczny, oddział ratownictwa medycznego, oddział noworodków, oddział chirurgii dziecięcej.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski"
Wolności 8
63-400 Ostrów Wielkopolski
Polska
Ostrów Wielkopolski
ostrowski
wielkopolskie
jak wyżej
603 077 294
www.odst.pl
pon. w godz. 10.00 - 11.30,
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak windy, biuro na I piętrze.
1995

Rejestry

0000006873
250620559
622-20-32-630
2004 roku

Ludzie organizacji

Paweł Rajski - prezes
Paweł Maleszka - skarbnik
Adam Wasiela - członek zarządu
Andrzej Leraczyk - wiceprezes
Zbigniew Wośko - sekretarz
21

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
-zakup sprzętu medycznego na oddziały dziecięce dla Ostrowskich Szpitali -pomoc indywidualna dzieciom niepełnosprawnym -zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci ,który pomoże lepiej funkcjonować - rehabilitacja indywidualna
2008 - 74.000,00 zł.
2009 - 111.987,40 zł.
2010 - 85.417,15 zł.
2011 - 106.708,89 zł.
2012 - 87.890,24 zł.
2013 - 90.822,13 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Celem Stowarzyszenia jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na oddziały dziecięce ,zakup potrzebnego sprzętu do rehabilitacji do Przedszkola z oddziałem integracyjnym, pomoc indywidualna.