Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów

forma prawna:

organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

O nas

Misja:
Wszechstronna pomoc osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom w czasie choroby oraz żałoby.

Prowadzone działania:
Pomoc nieuleczalnie chorym, głównie na choroby nowotworowe (miesięcznie 400 chorych); wsparcie rodzin; pomoc osobom w żałobie; wypoczynek dla dzieci osieroconych (ok. 100); szkolenia dla młodzieży (ok. 100rocznie); akcja Pola Nadziei(ponad 150 szkół i przedszkoli). Wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów
Tykocińska 27/35
03-545 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 679 67 00, 22 679 68 85
22 679 67 00
pon. - niedz. w godz. 8.00 - 20.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd.
1998

Rejestry

0000218644
040000463
113-20-31-587
2004 roku

Ludzie organizacji

ks. Paweł Śmierzchalski MIC - dyrektor
150

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Forum Hospicjów Polskich. Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Opieka nad chorymi nieuleczalnie, pomoc osobom w żałobie, wypoczynek dla dzieci osieroconych, szkolenia dla służby zdrowia, wolontariuszy, edukacja dzieci i młodzieży.
Środki uzyskane za 2008 rok - 381.284,84 zł.
Środki uzyskane za 2013 rok - 259.000,00 zł.
Środki uzyskane za 2014 rok - 279.605,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Pomoc osobom w żałobie. Wypoczynek dla dzieci osieroconych. Szkolenia wolontariuszy. Edukacja młodzieży w szkołach. Konkursy dla szkół - promocja postaw altruistycznych. Zakup sprzętu medycznego.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Wynagrodzenie pracowników.