Stowarzyszenie Handlowców "Bałucki Rynek"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania:
a) Organizowanie spotkań informacyjno-problemowych, odczytów i wykładów z wybranych dziedzin,
b) występowanie do władz miasta i innych organów i instytucji w bieżących sprawach Stowarzyszenia i jego Członków,
c) reprezentowanie Członków Stowarzyszenia, ich opinii i uwag na zewnątrz, celem poprawy warunków działalności i eliminowania nieuczciwej konkurencji,
d) współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, celem realizacji celów statutowych, wymiany myśli, doświadczeń,
e) powoływanie komisji i zespołów branżowych,
f) poradnictwo zawodowe i prawne,
g) prowadzenie działalności gospodarczej,
h) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,
i) podejmowanie i przeprowadzanie inwestycji.

Obszary działań

- Inne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Handlowców "Bałucki Rynek"
Rynek Bałucki 1
91-445 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 657 01 19
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1996

Rejestry

0000082236
471489772
947-15-46-045

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców