Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Upowszechnianie historii działań Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939 - 1947. Pomoc i opieka nad byłymi żołnierzami. Współpraca z młodzieżą, wojskiem i Urzędem do spraw Kombatantów.

Prowadzone działania
Rekomendowanie w uzyskaniu uprawnień kombatanckich, awansów i odznaczeń. Pomoc socjalna członkom Stowarzyszenia. Udział w uroczystościach państwowych i niepodległościowych. Opieka patronacka nad szkołami. Utrzymywanie więzi koleżeńskich. Współpraca z władzami.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Adres siedziby, kontakt

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Skazańców 25
01-532 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 687 81 51
wt. i pt. w godz. 10.00 - 14.00
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000084804
013183016
525-21-99-363

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej