Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

forma prawna:

federacja, związek stowarzyszeń

O nas

Prowadzone działania:
Kultywowanie dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna, utrzymywanie kontaktów z Polakami pozostałymi na dawnych Kresach Wschodnich. Dbanie o zabytki kultury na Wschodzie (remonty pomników, opieka nad polskimi cmentarzami). Wydawanie miesięcznika o kresach "Semper Fidelis". Organizacja imprez kulturalnych, np.. Festiwalu Piosenki Kresowej we Wrocławiu. Organizacja ma 70 oddziałów i klubów w Polsce, we Wrocławiu działają 4 kluby pod auspicjami Towarzystwa: "Klub Miłośników Podola", "Klub Orląt Lwowskich", "Klub Miłośników Sambora", "Klub Leopolis".

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Kościuszki 35
50-011 Wrocław
Polska
Wrocław
Wrocław
dolnośląskie
jak wyżej
71 344 88 93
71 344 88 93
pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000159574
930101439
896-10-03-251

Ludzie organizacji

500

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego