Stowarzyszenie Ochrony Pracy

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prezentacja stanowiska w sprawach dotyczących problematyki ochrony pracy,
2) kształtowanie właściwych relacji między pracodawcą a pracownikiem,
3) przedkładanie propozycji legislacyjnych w zakresie poprawy warunków pracy oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony pracy,
4) propagowanie poprawy warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,
5) działalność edukacyjna i popularyzatorska dotycząca warunków pracy, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
6) działalność edukacyjna na rzecz gospodarki energetycznej, budownictwa, transportu, oraz innych gałęzi gospodarki,
7) wydawanie publikacji w zakresie ochrony pracy.

Stowarzyszenie zrzeszając wysokiej rangi specjalistów, realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami grupującymi pracowników
i pracodawców, instytucjami naukowymi, prasą i innymi organizacjami zainteresowanymi

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Ochrony Pracy
Paca 37
04-386 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 517 88 36
22 517 88 87
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000200796
015741265
113-24-86-460

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej