Fundacja Reginy Smendzianki

forma prawna:

fundacja

jednostka zakończyła działalność w 2008 roku

O nas

Misja
Podejmowanie działań służących rozwojowi polskiej kultury muzycznej, w szczególności poprzez pomoc młodym pianistom polskim w ich starcie artystycznym.

Prowadzone działania
Ufundowanie nowych instrumentów wybitnym pianistom, mającym osiągnięcia w konkursach krajowych i międzynarodowych. Przyznawanie nagród pieniężnych z okazji konkursów pianistycznych krajowych i międzynarodowych.

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Reginy Smendzianki
02-529 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1996

Rejestry

0000120064
011735641

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna