Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im. św. Franciszka z Asyżu

O nas

Misja
Podstawowym celem działalności hospicjum jest:
- pomoc medyczna, pielęgnacyjno-opiekuńcza, socjalna, psychologiczna i duchowa udzielana osobom ( dzieciom oraz dorosłym ), które cierpiąc na chorobę nowotworową znajdują sie w jej terminalnym okresie;
- wsparcie socjalno-bytowe i psychologiczne dla rodzin pacjentów hospicjum w okresie pogarszającego sie stanu ich zdrowia, w czasie umierania i okresie żałoby;
- opieka nad dziećmi osieroconymi przez podopiecznych Hospicjum

Prowadzone działania
1) Pomoc medyczna, pielęgnacyjno-opiekuńcza, socjalna, psychologiczna i duchowa udzielana osobom (dzieciom oraz dorosłym), które cierpiąc na chorobę nowotworową, znajdują się w jej terminalnym okresie. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu, hospicjum może udzielić pomocy również pacjentom cierpiącym na inne schorzenia- zwłaszcza w sytuacji, gdy ich stan określony został przez lekarza prowadzącego jako terminalny.
2)Wsparcie socjalne- bytowe i psychologiczne

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im. św. Franciszka z Asyżu
Ks. B.M. Jaworskiego 22 lok. 6
25-430 Kielce
Polska
Kielce
Kielce
świętokrzyskie
jak wyżej
500 291 225, 604 598 517
,
kontakt telefoniczny z podanymi nr. j.w. codziennie w godz 7.00-22.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000202623
292879767
657-25-82-377

Ludzie organizacji

Ewa Banasińska - Prezes
Mariusz Pająk - Wiceprezes
Agata Mazur - Skarbnik
Danuta Lewicka-Zabielska - Sekretarz
Iwona Napora - Sekretarz

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej