Bank Żywności SOS w Warszawie

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
Zmniejszenie obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych.
Niedopuszczanie do marnotrawstwa żywności.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Banku Żywności - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności.
Realizowanie projektu PEAD, współpraca z producentami żywności, realizacja projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i seniorów.
Członek Federacji Polskich Banków Żywności oraz Europejskiej Federacji Banków Żywności.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Pomoc specjalistyczna, związana z daną dziedziną: udzielanie bezpłatnej pomocy żywnościowej organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem których trafia ona do osób najbardziej potrzebujących

Adres siedziby, kontakt

Bank Żywności SOS w Warszawie
Stanisława Bodycha 97
05-816 Reguły
Polska
Michałowice
pruszkowski
mazowieckie
jak wyżej
22 723 02 71, 22 753 85 00
22 723 02 71
www.bzsos.pl
pon. - pt. w godz. 8.30 - 16.30
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.
1994

Rejestry

0000029435
010607645
524-10-67-296
2005 roku

Ludzie organizacji

Katarzyna Dąbrowska - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Deja - Członek Zarządu
Dominika Sawczuk - Wiceprezes Zarządu
Magdalena Krajewska - Prezes Zarządu, Dyrektor

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Federacja Polskich Banków Żywności. Federacja Mazowia. Europejska Federacja Banków Żywności.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Za 2012 rok - 12.165,27 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Publiczne zbiórki żywności w tym Akcja Jajo! (102 zł).