Białostockie Towarzystwo Muzyczne im. Stefana Sobierajskiego

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- animacja społeczno-kulturalna

Adres siedziby, kontakt

Białostockie Towarzystwo Muzyczne im. Stefana Sobierajskiego
Bema 11
15-369 Białystok
Polska
Białystok
Białystok
podlaskie
jak wyżej
85 742 84 30
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1976

Rejestry

0000106100
007025291
542-20-94-173

Ludzie organizacji

Bożena Olędzka - prezes

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego