Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Koszalinie

Polish Red Cross

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Prowadzone działania
Pomoc socjalna - wydawanie żywności w magazynie PCK oraz odzieży dla ludzi najuboższych, dystrybucja sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy : dzieci, młodzeż, dorośli ;promocja zdrowia i działalność młodzieżowa, promocja honorowego krwiodawstwa.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Koszalinie
Dworcowa 10
75-201 Koszalin
Polska
Koszalin
Koszalin
zachodniopomorskie
jak wyżej
94 342 50 33
94 342 50 33
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów na wózek inwalidzki.
1991

Rejestry

0000225587
00702373100186

Ludzie organizacji

Bernard Krupski - prezes
Stanisław Baranowski - sekretarz / kierownik
Dorota Gruszeczka - skarbnik / specjalista ds. PCK
1007

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej