Zielonogórski Klub Sportowy "Gwardia"

forma prawna:

stowarzyszenie kultury fizycznej

O nas

Misja: popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Obszary działań

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Zielonogórski Klub Sportowy "Gwardia"
Strzelecka 22
65-452 Zielona Góra
Polska
Zielona Góra
Zielona Góra
lubuskie
jak wyżej
68 325 50 57
68 325 37 89
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1990

Rejestry

0000075340
006098023
929-15-48-321
2004 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe