Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Obszary działań

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Inne
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
Św. Antoniego 12
50-073 Wrocław
Polska
Wrocław
Wrocław
dolnośląskie
jak wyżej
71 344 26 82
71 343 76 27
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1992

Rejestry

00702641600287

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna