Automobilklub Toruński

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Obszary działań

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Automobilklub Toruński
Ducha 5
87-100 Toruń
Polska
Toruń
Toruń
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
56 622 83 61
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000019805
001061512
879-01-71-153

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej