Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"

forma prawna:

stowarzyszenie zwykłe

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Krucza 24 lok. 13
26-610 Radom
Polska
Radom
Radom
mazowieckie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1997

Rejestry

670985095

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna