Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego
Leszczyńskiego 23 lok. 107
20-068 Lublin
Polska
Lublin
Lublin
lubelskie
jak wyżej
81 532 67 83
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1989

Rejestry

00077601900683

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna