Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Gdańsku

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Misja
Celem Stowarzyszenia jest obrona praw, godności i interesów członków, krzewienie wspólnoty zawodowej oraz podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego. Założenia te realizowane są między innymi przez prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej i konsultacyjnej z zakresu rachunkowości i finansów.

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności na rzecz członków Stowarzyszenia.
Działalność gospodarcza - kursy, szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości.

Obszary działań

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Gdańsku
Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk
Polska
Gdańsk
Gdańsk
pomorskie
jak wyżej
58 341 25 30, 58 341 98 11
58 344 17 87
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1992

Rejestry

00702641600072

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna