Fundacja "Uśmiech Dziecka"

forma prawna:

fundacja

O nas

Prowadzone działania
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci z terenu powiatu - dofinansowywanie leczenia, fundowanie stypendiów naukowych, organizacja wypoczynku letniego, zakup pomocy dydaktycznych szkole.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Uśmiech Dziecka"
Zamkowa 1 lok. 1
83-120 Subkowy
Polska
Subkowy
tczewski
pomorskie
jak wyżej
58 536 85 66
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1996

Rejestry

0000047141
191238041
593-17-71-618

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego