Stowarzyszenie Chorych na SM

forma prawna:

stowarzyszenie zwykłe

O nas

Prowadzone działania
Organizowanie pomocy osobom chorym, integracja środowiska.
Rehabilitacja -raz w tygodniu we własnej sali rehabilitacyjnej.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Chorych na SM
Przybyszewskiego 255/267
92-313 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 649 17 32
42 649 18 03
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Rejestry

Ludzie organizacji

360

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego