Fundacja Charytatywna "Dar Serc"

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Niesienie pomocy charytatywnej dzieciom niepełnosprawnym w Polsce, dzieciom i rodzinom z byłego Związku Radzieckiego oraz najmniej uposażonym emerytom i rencistom.

Prowadzone działania
Prowadzenie kwest i gromadzenie środków na zapomogi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie jednostek państwowych opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Udzielanie pomocy dzieciom ze szkół we Lwowie.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Charytatywna "Dar Serc"
Targowa 9b
35-064 Rzeszów
Polska
Rzeszów
Rzeszów
podkarpackie
jak wyżej
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000009953
690290532
813-29-53-497

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej