Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w celu ograniczenia skutków bezrobocia, animowanie rozwoju lokalnego poprzez tworzenie odpowiednich instrumentów.

Prowadzone działania
Zorganizowanie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeń Kredytowych, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Lokalny Fundusz Poręczeniowy/Gwarancyjny, Lokalny Fundusz Pożyczkowy
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"
Kościuszki 1
26-610 Radom
Polska
Radom
Radom
mazowieckie
jak wyżej
48 360 00 45
48 360 00 46
,
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Sale szkoleniowe , pomieszczenia konsultantów dostępne dla osób niepełnosprawnych.
1994

Rejestry

0000043361
670725661
948-11-47-246

Ludzie organizacji

Struktura

Organizacja prowadzi Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego