Warmińsko Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Ustawiczne kształcenie, turystyka, zdrowie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, kultura, sztuka.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- teatr
- film
- taniec
- literatura, czasopisma
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Warmińsko Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie
Mrongowiusza 8/10
10-537 Olsztyn
Polska
Olsztyn
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
89 523 65 89
89 523 65 89
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 13.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1995

Rejestry

0000000506
510643329
739-28-09-816

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego