Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami"

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
1. Zapewnienie rehabilitacji, kształcenia i terapii osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży dotkniętym upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, przepukliną mózgowo-rdzeniową, osobom autystycznym a także osobom dotkniętym innymi naruszeniami sprawności psycho-fizycznej.
2. Objęcie pomocą terapeutyczną rodzin osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" udziela pomocy w zakresie terapii fizyczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną. Prowadzimy Ośrodek Terapeutyczny (mający status specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej) dla dzieci będących mieszkańcami Lublina oraz "Szkółkę Niedzielną" dla dzieci z pobliskich powiatów. W Szkółce szkolimy również rodziców do prowadzenia terapii w domu. Organizujemy też dla wszystkich podopiecznych imprezy integracyjne. Działalność nasza jest nieodpłatna.

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami"
Narutowicza 74a
20-019 Lublin
Polska
Lublin
Lublin
lubelskie
jak wyżej
81 532 79 79
81 532 79 79
telefonicznie: godz. pracy 15.00 - 19.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1998

Rejestry

0000086057
430943378
712-23-73-674
2004 roku

Ludzie organizacji

Zofia Ścibor - skarbnik
Jadwiga Mach - wiceprezes
Dorota Dutkiewicz - prezes

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Stowarzyszenie Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP)

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2008r. - 9.200,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe