Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Hospice for Children of the "Little Prince" in Lublin

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misją hospicjum jest: niesienie pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i pedagogicznej dzieciom nieuleczalnie chorym, będącym pod opieką hospicjum, a także ich rodzinom; niesienie pomocy rodzinom w żałobie oraz promocja zdrowia i idei hospicjum domowego dla dzieci wśród mieszkańców regionu; współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności.

Stowarzyszenie niesie pomoc dzieciom nieuleczalnie chorym - podopiecznym hospicjum, z całego regionu Lubelszczyzny. Obecnie pod całodobową, bezpłatną opieką hospicjum znajduje się 50 Podopiecznych (dzieci i młodociani). Ponadto hospicjum opiekuje się rodzinami w żałobie do 3 lat po śmierci dziecka. Hospicjum oprócz medycznej, niesie także pomoc psychologiczną, socjalną i pedagogiczną.
Wybudowany w 2009 roku Dom Małego Księcia służy wszystkim dzieciom poprzez:
- Lubelskie Hospicjum dla Dzieci - opiekę paliatywną
- Poradnię Stomatologiczną (także w znieczuleniu ogólnym)
- Poradnię Rehabilitacyjną
- Poradnię

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Ratownictwo i ochrona ludności
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Lędzian 49
20-828 Lublin
Polska
Lublin
Lublin
lubelskie
jak wyżej
81 537 13 73
81 537 13 96
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Windy, brak schodów do pokonywania w przemieszczaniu się po ośrodku.
1997

Rejestry

0000004522
430892942
712-23-47-978
2004 roku

Ludzie organizacji

Łucja Tokarska - skarbnik
Grzegorz Dębiec, Tomasz Berzyński - członek zarządu
o. Filip Leszek Buczyński - prezes
Mirosław Jasiński - wiceprezes
Piotr Sendecki - sekretarz
40

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Ogólnopolskie Forum Ruchów Hospicyjnych. Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Opieka nad podopiecznymi, budowa ogrodu z częścią rehabilitacyjną i edukacyjną.
2011 r. - 2,3 mln zł.
2012 r. - 2,1 mln zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Budowa "Domu Małego Księcia" (centrum rehabilitacji dla dzieci nieuleczalnie chorych, po wypadkach komunikacyjnych, po wypadkach w gospodarstwach wiejskich), w którym znajduje się Gabinet Stomatologii Dziecięcej w znieczuleniu ogólnym, Centrum Terapii, Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci z częścią noclegową, wypożyczalnia sprzętu medycznego, poradnia neurologiczna.