Fundacja GAJUSZ

GAJUSZ Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem Fundacji jest mądra i wszechstronna pomoc przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzicom. Wspieramy leczenie dzieci poprzez opiekę medyczną, psychologiczną, wsparcie materialne, poradnictwo i doradztwo, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, rehabilitację.

Jesteśmy organizacją pozarządową, która od 1998 roku pomaga dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym. Współpracujemy z Centrum Onkohematologii Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi przy ulicy Spornej.
Długotrwała choroba dziecka jest procesem niezwykle trudnym, wyczerpującym dla całej rodziny. Zdając sobie z tego sprawę zapewniamy rodzinom dzieci chorych onkologicznie wszechstronną pomoc: psychologiczną, materialną, poradnictwo socjalne, przewozimy je do domu i do szpitali, gdy stan zdrowia nie pozwala na podróż autobusem (Centrum Onkohematologii, Ośrodki przeszczepowe we Wrocławiu, Poznaniu, Instytut Centrum Zdrowia Dziecka). Fundacja organizuje również bardzo ciekawy i nowoczesny program arteterapii.

Od

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Fundacja GAJUSZ
Dąbrowskiego 87
93-271 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 631 00 41
42 631 00 41
pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Klatka schodowa bez windy.
1998

Rejestry

0000109866
471690103
725-16-57-818
2004 roku
30 1090 2705 0000 0001 2040 3083

Ludzie organizacji

Anna Rajska-Rutkowska - wiceprezes zarządu fundacji
Tisa Żawrocka-Kwiatkowska - prezes zarządu fundacji
Anna Piekutowska - wiceprezes zarządu fundacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Zapewnienie opieki dzieciom nieuleczalnie chorym będącym pod opieką Hospicjum Domowego dla Dzieci - opieka lekarska, pielęgniarska, pomoc socjalna, zakup lekarstw i sprzętu medycznego. Prowadzenie Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci - zakup wymaganego sprzętu medycznego, lekarstw, opieka medyczna.
Środki uzyskane z wpłat 1%:
2005 rok - 40.000,00 zł.
2006 rok - 150.000,00 zł.
2007 rok - 380.000,00 zł.
2008 rok - 1.500.000,00 zł.
2009 rok - 1.800.000,00 zł.
2010 rok - 1.500.000,00 zł.
2011 rok - 1.100.000,00 zł.
2012 rok - 980.000,00 zł.
2013 rok - 870.600,00 zł.
2014 rok - 940.500,00 zł.
- Konkretny program/cel
Zapewnienie opieki dzieciom nieuleczalnie chorym będącym pod opieką Hospicjum Domowego dla Dzieci - opieka lekarska, pielęgniarska, pomoc socjalna, zakup lekarstw i sprzętu medycznego, zakup samochodów, którymi personel medyczny dojeżdża do domów dzieci. Prowadzenie Hospicjum Stacjonarnego- Pałacu- jedynego takiego miejsca w Polsce centralnej,a drugiego w kraju.