Biuro Porad Obywatelskich - nr KRS: 0000061127

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Biuro Porad Obywatelskich (BPO) świadczy bezpłatne porady dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.
Oprócz prowadzenia indywidualnego poradnictwa BPO zajmuje się:
- udzielaniem wszechstronnej informacji i konsultacji na temat tworzenia i zasad funkcjonowania placówek zajmujących się poradnictwem obywatelskim
- pozyskiwaniem aktów prawnych i innych materiałów informacyjnych dotyczących praw obywatelskich
- współpracą z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

BPO we Wrocławiu od kilku lat jest wiodąca organizacją w sieci pod względem ilości przyjęć. Biuro świadczy usługi dla osób:
- pozostających bez zatrudnienia, pobierających renty, zasiłki, emerytury lub nie posiadający stałych źródeł utrzymania
- pozostających w niedostatku lub dotkniętych przejściowymi trudnościami finansowymi
- pochodzących z rodzin dotkniętych patologią społeczną (przemoc, uzależnienia)
-

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Biuro Porad Obywatelskich
Szajnochy 12
50-076 Wrocław
Polska
Wrocław
Wrocław
dolnośląskie
jak wyżej
71 344 84 39
71 344 84 39
Poniedziałek i czwartek w godz. 10.00 - 18.00; wtorek, środa i piątek w godz. 10.00 - 16.00. Uwaga: biuro nie udziela porad telefonicznie.
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Położenie w ścisłym centrum miasta.
2001

Rejestry

0000061127
932704432
897-16-64-669
2005 roku

Ludzie organizacji

Maria Yoka-Dąbrowska - prezes
Bogusława Łuków-Turkowska - wiceprezes
Maciej Wojnar - skarbnik
Alicja Gleń - członek zarządu
20

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Związek Biur Porad Obywatelskich

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku

Środki uzyskane za 2004 rok - 2.600,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe