Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" - nr KRS: 0000037904

Foundation for Children "Help on Time"

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" jest jedną z największych organizacji świadczących pomoc w Polsce. Działa pod patronatem profesora Zbigniewa Religi, przewodniczącą Rady Fundacji jest Beata Tyszkiewicz.

Istnieje od 1998 roku. Ma ponad 18 500 podopiecznych - chorych i niepełnosprawnych dzieci z całej Polski. Pozyskuje fundusze na ich leczenie i rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych oraz na inne specjalne potrzeby. Nie pobiera prowizji ani od wpłat darczyńców, ani od rodziców podopiecznych. Całość środków przekazanych dzieciom pozostaje wyłącznie do dyspozycji ich opiekunów.

Fundacja uruchomiła dla swoich podopiecznych Ośrodek Rehabilitacji AMICUS w Warszawie przy ul. Słowackiego 12, oferujący bezpłatną rehabilitację. W związku z dużymi potrzebami niepełnosprawnych dzieci, rozbudowuje go o kolejne sale rehabilitacyjne, które będą mieścić się w Warszawie przy ul. Pańskiej 96. Funkcjonuje tam już bezpłatny hostel dla podopiecznych i ich

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- teatr
- film
- animacja społeczno-kulturalna
- Ratownictwo i ochrona ludności

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
Łomiańska 5
01-685 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 833 88 88, 22 486 96 99
22 448 71 77
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1998

Rejestry

0000037904
014902795
118-14-28-385
2004 roku

Ludzie organizacji

Stanisław Kowalski - prezes zarządu
Małgorzata Altewęgier - dyrektor ds. inwestycji
Grażyna Grudowska - główna księgowa
Maciej Kurczab - dyrektor zarządzający
Beata Tyszkiewicz - przewodnicząca Rady Fundacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe