NZOZ - Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne

(jednostka prowadząca: Fundacja "Promyk Słońca")

O nas

Misja:
Pomoc medyczna, wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w wieku rozwojowym wielorako, psychoruchowo niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.

Prowadzone działania:
- prowadzenie przychodni diagnostyczno - rehabilitacyjnej,
- prowadzenie integracyjnego żłobko - przedszkola
- szkolenia lekarzy i rehabilitantów,
- organizacja konferencji i szkoleń,
- działalność wydawnicza.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

NZOZ - Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne
Swobodna 8a
50-088 Wrocław
Polska
Wrocław
Wrocław
dolnośląskie
jak wyżej
71 367 05 44, 71 782 77 77
71 782 77 77 wew. 40
w godz. 7.30 - 20.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1994

Rejestry

0000090215
01150054700037

Ludzie organizacji

Struktura

Fundacja "Promyk Słońca"

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Ekonomia społeczna