Fundacja Pomocy Samotnej Matce "Pro-Vita"

Single Mother Aid Foundation "Pro-Vita"

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Celem działalności Fundacji Pomocy Samotnej Matce jest udzielanie szeroko pojętej pomocy matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci, znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej, lokalowej i materialnej.
Fundacja obejmuje także pomocą rodziny pełne, wielodzietne, potrzebujące naszej opieki, porady, pomocy rzeczowej lub żywnościowej.
Fundacja prowadzi działalność w zakresie rewalidacji i resocjalizacji matek w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Prowadzone działania
System wyspecjalizowanego poradnictwa (prawnik, lekarz, psycholog, doradca zawodowy) i praca socjalna z rodziną niepełną.
Grupa wsparcia dla samotnych matek (program "Razem - Raźniej").
Programy wsparcia rzeczowego dla rodzin znajdujących się w krytycznej sytuacji materialnej ("Wewnętrzny Bank Żywności" oraz program "Pomóżmy sobie nawzajem").
Program edukacyjny dla samotnych matek.
Program "starszy brat starsza siostra" dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Domy i schroniska

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Pomocy Samotnej Matce "Pro-Vita"
61-861 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1990

Rejestry

0000021603
630295230
778-11-76-179

Ludzie organizacji

Agnieszka Maciejewska - członek zarządu
Aleksandra Kowalewska - prezes zarządu/dyrektor
Izabela Tokarska - członek zarządu
Marcin Pączkowski - członek zarządu

Struktura

Pozarządowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej im. E. Bojanowskiego

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego