Aeroklub Podhalański z siedzibą w Łososinie Dolnej

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Obszary działań

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Aeroklub Podhalański z siedzibą w Łososinie Dolnej
33-314 Łososina Dolna
Polska
Łososina Dolna
nowosądecki
małopolskie
jak wyżej
18 444 84 09
18 444 80 18
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000039831
490421041
734-10-28-026

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego