Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj" w Kielcach - nr KRS: 0000029969

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Do najważniejszych celów Klubu należy:
- tworzenie bezpiecznego miejsca w Kielcach dla osób z problemem alkoholowym
- organizowanie spędzanie wolnego czasu poprzez organizowanie Dnia Dziecka, Mikołaja, udział w konkursach, turniejach, zawodach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach, wycieczkach, pielgrzymkach do Kałkowa, Częstochowy, Lichenia, Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i innych miejscowości
- promocja wolontariatu,
- uczenie kultury życia bez alkoholu,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, udział w konferencjach, szkoleniach, na temat przemocy, uzależnieniach, profilaktyki uzależnień itp
- organizowanie zajęć, pogadanek, wykładów psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej dla członków Klubu, dzieci, i ich rodzin
- dyżurowanie przy telefonie interwencyjnym (zaufania) - 41 345 38 40 - w godzinach otwarcia
- utworzony został punkt konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin, obsługiwany przez profesjonalnego

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- inne obszary kultury i sztuki: rzeźba, rysunek, malowanie, plakaty
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej

Adres siedziby, kontakt

Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj" w Kielcach
Jagiellońska 42a
25-606 Kielce
Polska
Kielce
Kielce
świętokrzyskie
jak wyżej
41 345 38 40
41 345 38 40
pon. - sob. w godz. 9.00 - 21.00, w niedziele i święta w godz. 16.00 - 21.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1984

Rejestry

0000029969
290606806
959-13-36-623
2006 roku

Ludzie organizacji

Krzysztof Kutnowski - Prezes
Zdzisław Kobus - Zastępca prezesa
Andrzej Jakubczyk - Zastepca prezesa
Jakub Grzegorzewski - Skarbnik
Ryszard Jaworski - Sekretarz
120

Struktura

Klub Integracji Społecznej w Kielcach

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich w Województwie Świętokrzyskim

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Za 2007 rok - 1.800,00 zł.
Za 2008 rok - 5.000,00 zł.
Za 2009 rok - 6.000,00 zł.
Za 2010 rok - 5.000,00 zł.
Za 2011 rok - 6.200,00 zł.
Za 2012 rok - 4.500,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe