Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdyni

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdyni
Świętojańska 5/7
81-368 Gdynia
Polska
Gdynia
Gdynia
pomorskie
jak wyżej
58 621 84 25
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

00077601900952

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna