Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Warmińsko-Mazurski

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Obszary działań

- Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Adres siedziby, kontakt

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Warmińsko-Mazurski
Saperska 1
10-073 Olsztyn
Polska
Olsztyn
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

00138341100167

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna