Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Cel ten realizujemy przez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Trybunalskim i w Sulejowie z oddziałami w Bąkowej Górze i Wolborzu. Na liście uczestników WTZ-ów jest 165 osób. Jednak liczba podopiecznych jest większa, bo niektórzy, z różnych przyczyn, nie mogą uczestniczyć w codziennej terapii. Stowarzyszenie prowadzi również Punkt Wparcia Społecznego, gdzie rodziny osób niepełnosprawnych znajdują różnorodną pomoc. Ponadto organizujemy imprezy turystyczne, rekreacyjne i sportowe dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, opoczyński i tomaszowski.

Nasz statut: https://docs.google.com/file/d/0B0wd_C759IvASUJrV3JLUVVuSEU/edit?usp=sharing&pli=1

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
Rycerska 16
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska
Piotrków Trybunalski
Piotrków Trybunalski
łódzkie
jak wyżej
44 649 76 37
44 649 76 37
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00; mailowo, telefonicznie
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1994

Rejestry

0000128201
590336993
771-16-46-065
2009 roku

Ludzie organizacji

Jadwiga Wesołowska - wiceprzewodnicząca
Danuta Chmielewska - skarbnik
Ewa Badowska - sekretarz
Jadwiga Dudkiewicz - przewodnicząca
Zofia Sobieraj - członek
145

Struktura

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sulejowie z oddziałami w Bąkowej Górze i Wolborzu.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Środki uzyskane w roku 2010: 27.822,40 zł.
Środki uzyskane w roku 2011: 16.595,50 zł.
Środki uzyskane w roku 2012: 19.229,40 zł.
Środki uzyskane w roku 2013: 17.682,40 zł.
Środki uzyskane w roku 2014: 14.406,20 zł.
Środki uzyskane w roku 2015: 18.059,40 zł.
- Konkretny program/cel
Wszystkie środki zebrane w 2010 r. przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb. Środki zebrane w roku 2011 r. zostały przeznaczone na doposażenie nowo powstałych (w grudniu 2011 r.) pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb. oraz na akcję letnią. Środki pozyskane w roku 2012 i 2013 zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez okolicznościowych i wycieczek dla osób niepełnosprawnych oraz na doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb. i Sulejowie. Środki uzyskane w roku 2014 zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników na zajęcia WTZ w Bąkowej Górze, na wyposażenie nowo powstałych pracowni WTZ, na organizację imprez okolicznościowych i wycieczek. Środki pozyskane w roku 2015 będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu kolejnego samochodu do przewozu uczestników na zajęcia WTZ w Piotrkowie Tryb.