Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych

O nas

Misja
Stacjonarna opieka nad 45 niewidomymi lub słanowidzącymi mieszkańcami.

Prowadzone działania
Zapewnienie godziwych warunków życia (zgodnych ze standardem) osobom niewidomym i słabowidzącym, którzy nie radzą sobie w środowisku naturalnym. Są samotni, często odrzuceni przez rodziny. Osoby te często posiadają schorzenia współtowarzyszące dysfunkcji narządu wzroku. Im właśnie zapewniamy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
Liczba miejsc - 45.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Adres siedziby, kontakt

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych
Złota 7
25-015 Kielce
Polska
Kielce
Kielce
świętokrzyskie
jak wyżej
41 345 49 09
41 345 00 54
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1993

Rejestry

007025575

Ludzie organizacji

Romuald Jantarski - dyrektor

Struktura

Polski Związek Niewidomych - Zarząd Główny

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Polski Związek Niewidomych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej