Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia "Husarz"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Bractwa jest działalność na rzecz kraju - Rzeczpospolitej Polskiej dla podtrzymania idei patriotycznych i chrześcijańskich, pielęgnowania tradycji, rozwijania i doskonalenia poczucia obowiązków obywatelskich wobec Ojczyzny.

Bractwo realizuje swoje cele poprzez:
- podejmowanie działalności wychowawczej i sportowo-turystycznej
- szerzenie wartości kulturowych
- współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi
- organizowanie spotkań i zjazdów towarzyskich oraz propagowanie przyjętych zasad
- ćwiczenie umiejętności strzeleckich swoich członków
- popularyzowanie narodowych tradycji oręża
- kolekcjonerstwo broni i militariów zabytkowych.

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia "Husarz"
Skwierzyńska 1
53-521 Wrocław
Polska
Wrocław
Wrocław
dolnośląskie
Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia "Husarz"
Żeromskiego 51, 50-312 Wrocław
503 563 645, 600 377 400, 600 418 405
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000051874
932165857
899-23-50-166

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej