Stowarzyszenie Charytatywne "Dobromir"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
- Świadczenie pomocy charytatywnej dzieciom niepełnosprawnym i dzieciom chorym na długotrwałe choroby z rodzin biednych, ludziom starym, samotnym, biednym i wymagającym pomocy oraz osobom bezrobotnym, znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
- Zakup wózków inwalidzkich dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo z rodzin najuboższych.

Prowadzone działania
- Pomoc finansowa - dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z rodzin najuboższych, dopłata do operacji chłopca z postępującym zanikiem mięśni, opłata za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, zapomogi, refundacja leków, okularów itp. Zakup wózków inwalidzkich.
- Porady.
- Wspieranie operacji dzieci chorych na postępujący zanik mięśni.
- Dopłata do turnusów rehabilitacyjnych.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Charytatywne "Dobromir"
Szopena 17
96-300 Żyrardów
Polska
Żyrardów
żyrardowski
mazowieckie
jak wyżej
46 855 61 32, 602 479 878
codziennie w godz. 10.00 - 16.00, czasami w poniedziałki i środy w godz. 12.00 - 13.00 utrudniony kontakt
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Parter, wysoki próg, brak podjazdu.
1996

Rejestry

0000037367
750483785
838-10-36-340

Ludzie organizacji

Aleksandra Kaczmarska - członek
Maria Kupis - wiceprezes
Janina Więcławska - skarbnik
Anna Polaczek-Pęzińska - prezes
22

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego