Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Upowszechnianie kultury - zwłaszcza plastycznej. Stwarzanie plastykom amatorom warunków sprzyjających uprawianiu ich pasji twórczej i działalności społecznej. Upowszechnianie dorobku twórczego poprzez organizowanie imprez plastycznych w regionie i kraju, także przy współpracy z innymi instytucjami. Ochrona najbardziej oryginalnych prac amatorów poprzez wydawnictwa katalogowe. Współpraca z muzeami i innymi placówkami.

Prowadzone działania:
Zorganizowanie cyklu wystaw i imprez obejmujących upowszechnianie kultury plastycznej np. XV wystawa malarstwa marynistycznego, kilkanaście wystaw indywidualnych i spotkań autorskich, ponad 100 kiermaszy - aukcji w 'Galerii SPA - Pod chmurką'. Organizowanie działalności kształceniowej. Przeprowadzenie międzywojewódzkich warsztatów malarstwa plenerowego w Zaniemyślu k. Poznania. Zorganizowanie Studium grafik warsztatowych dla 14 osób z SPA. Przygotowywanie plenerów malarskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w Byczynie. Organizowanie

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- sztuki wizualne, wzornictwo
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi
Traugutta 18
90-113 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1989

Rejestry

0000057174
471531184
725-11-11-485

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej