Wojskowy Klub Sportowy Wawel - nr KRS: 0000139752

forma prawna:

stowarzyszenie kultury fizycznej

O nas

Misja: popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Obszary działań

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Wojskowy Klub Sportowy Wawel
Podchorążych 3
30-084 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
12 637 27 91, 12 613 44 03
12 637 06 45
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000139752
000796772
677-15-61-478
2004 roku

Ludzie organizacji

Dariusz M. Saletra - Prezes klubu
Zbigniew Podsiadło - Dyrektor Klubu
790

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej i uprawiania sportu wśród mieszkańców Krakowa i okolic a w szczególności młodzieży.
Środki uzyskane za 2004 rok - 8.100,00 zł.
Środki uzyskane za 2006 rok - 12.182,89 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Udział w imprezach sportowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży.