Stowarzyszenie Łemków

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Integracja ludności łemkowskiej bez względu na jej przekonania religijne. Organizowanie nauczania języka łemkowskiego. Ratowanie i rozwój kultury łemkowskiej duchowej i materialnej. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i oświatowym. Działalność wydawnicza. Współpraca z innymi organizacjami mniejszości narodowych, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Prowadzone działania
Upamiętnienie 50 rocznicy Akcji 'Wisła'. Organizacja XVII Łemkowskiej Watry na Obczyźnie. Realizacja pełnometrażowego filmu paradokumentalnego z elementami fabularnymi. Wydawanie dwumiesięcznika 'Besida' w języku łemkowskim oraz 'Kalendarza Łemkowskiego'. Organizowanie nauki języka łemkowskiego na poziomie podstawowym oraz wydawanie podręczników. Działalność Teatru Stowarzyszenia Łemków. Zorganizowanie II Światowego Kongresu Rusinów w Krynicy w 1993 roku. Organizowanie 'Spotkań z kulturą łemkowską' w Gorzowie Wielkopolskim. Działalność wydawnicza.

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Łemków
Zofii Kossak 6
59-220 Legnica
Polska
Legnica
Legnica
dolnośląskie
jak wyżej
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000070213
390554182
691-20-34-457

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej