Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego
Lisowskiego 3
65-072 Zielona Góra
Polska
Zielona Góra
Zielona Góra
lubuskie
jak wyżej
68 325 50 94, 68 327 05 21
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1989

Rejestry

00077601900906

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna