Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego
Pieniężnego 10
10-006 Olsztyn
Polska
Olsztyn
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
89 527 22 15
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1989

Rejestry

00077601900716

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna